Center za krepitev zdravja | Zdravstveni dom Murska Sobota

Testiranje telesne pripravljenosti odraslih oseb
Petek, 18. oktober 2019 | od 11:00 do 14:00 | Kontakt 041 644 639 ali mitja.disic@zd-ms.si | Lokacija: Oranžna dvorana ŠRC Spartacus Murska Sobota

Od 11.00 DO 12.00 bo potekalo zbiranje prijavljenih, od 12.00 do 14.00 pa izvedba meritev.

Delavnica vsebuje dve skupini testov za testiranje telesne pripravljenosti:

1. Skupina testov za testiranje telesne pripravljenosti odraslih oseb je namenjena testiranju telesne pripravljenosti odraslih oseb, starih od 18 do 65 let. Oblikovana je bila na podlagi dveh že obstoječih skupin testov telesne pripravljenosti odraslih oseb in sicer ALPHA-FIT (angl. Assessing Levels of PHysical Activity and FITness) skupine testov in UKK (kratica povzeta po imenu inštituta Urhvo Kaleva Kekkonen, kjer je bila skupina testov razvita) skupine testov. Obe skupini testov poudarjata povezanost med redno telesno dejavnostjo, telesno pripravljenostjo in zdravjem. Slovenska različica skupine testov za testiranje telesne pripravljenosti odraslih oseb tako vključuje osnovne meritve arterijskega krvnega tlaka in sestave telesa, teste motoričnih sposobnosti (statično in dinamično ravnotežje, agilnost), teste mišično-skeletne pripravlje-nosti (gibčnost, mišična jakost, moč in vzdržljivost) ter teste kardiorespiratorne pripravljenosti (vzdržljivost srca, ožilja in dihal).

2. Skupina testov za testiranje telesne pripravljenosti starejših oseb pa je namenjena osebam, starim 65 let in več. Gre za slovensko različico tako imenovanega Senior fitness testa, ki sta ga razvili ameriški raziskovalki Rikli in Jones. Testi so bili izbrani na osnovi funkcijske telesne pripravljenosti, ki zagotavlja zmogljivost opravljanja funkcijskega gibanja, kot so hoja po ravnem in stopnicah, vstajanje in usedanje s predpostavko, da je potrebno imeti za ohranjanje funkcijske zmogljivosti zadostne fiziološke rezerve (mišično zmogljivost, vzdržljivost, gibčnost, ravnotežje). Posebnost testov je, da merijo fiziološke parametre z uporabo funkcijskih gibalnih nalog, kot so stoja, pripogibanje, dvigovanje, doseganje in hoja. Tudi ta skupina testov vključuje osnovne meritve arterijskega krvnega tlaka in sestave telesa, teste motoričnih sposobnosti (statično in dinamično ravnotežje, agilnost), teste mišično-skeletne pripravljenosti (gibčnost, mišična jakost, moč in vzdržljivost) ter teste kardiorespiratorne pripravljenosti (vzdržljivost srca, ožilja in dihal).

Nazaj

Pokličite nas:

030 641 514