Center za krepitev zdravja | Zdravstveni dom Murska Sobota

PSIHOSOCIALNA PODPORA V ČASU EPIDEMIJE, COVID-19

Z dnem 2. 11. 2020, je ponovno pričel delovati Telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19.  V telefonsko svetovanje so pod enotno številko združeni različni strokovnjaki s področja duševnega zdravja iz celotne Slovenije. Brezplačna telefonska številka 080 51 00 deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Hkrati obveščamo, da so v času epidemije s koronavirusom (Covid-19), na voljo tudi svetovalci – psihologi iz ZD Murska Sobota, za kratke razbremenilne pogovore preko telefona 041 396 192 ali po elektronski pošti: psiholog.covid19@zd-ms.si vsak delovni dan od 12.00 do 14.00.

Info kotiček

10. oktober: Svetovni dan duševnega zdravja

Pomembno je, da znamo težave v duševnem zdravju prepoznati in čim hitreje poiskati strokovno pomoč. Ob dnevu duševnega zdravja želimo ozaveščati o najpogostejših duševnih motnjah in oblikah pomoči, ki so na voljo. Psihologinje iz Centra za krepitev zdravja smo za vas pripravile kviz o duševnem zdravju, depresiji in tesnobi.

Vabljeni, da preizkusite svoje znanje, za začetek kviza kliknite na naslednjo povezavo https://www.1ka.si/a/243598

 10. 10. 2020 obeležujemo dan duševnega zdravja, ki letos poteka pod geslom: Duševno zdravje za vse. Večje naložbe - večja dostopnost. Vsakomur, vsepovsod.

"Duševno zdravje lahko opredelimo kot  pozitiven  odnos  do  sebe  in  drugih,  sposobnost  uspešnega  soočanja  z  izzivi,  pozitivno samopodobo,  visoko  samospoštovanje,  občutek  moči, optimizma in sposobnost soočanja s težavami. Posamezniku daje možnost samouresničevanja in mu omogoča zadovoljstvo in uspešnost v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju. Predstavlja temelj zdravja in kakovosti življenja ter posledično tudi socialne in gospodarske stabilnosti. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije so štirje izmed šestih poglavitnih vzrokov izgubljenih zdravih let življenja posledica nevropsihiatričnih motenj (depresije, z alkoholom povezanih duševnih motenj, shizofrenije in bipolarne motnje)

Nacionalni program duševnega zdravja 2018–2028 (Program MIRA) predvideva številne ukrepe za krepitev in varovanje duševnega zdravja in se osredotoča na preprečevanje duševnih težav in motenj od najzgodnejšega obdobja do pozne starosti ter zgodnje odkrivanje in celostno obravnavo oseb z duševnimi težavami in motnjami po principu interdisciplinarne in skupnostne obravnave. Posveča se tudi zmanjševanju stigme oseb z duševnimi motnjami, ki je pogosto posledica nezadostnega poznavanja ozadja duševnih bolezni in med drugim zaviralno vpliva na iskanje pomoči." (vir: NIJZ)

V Murski Soboti že delujeta Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) in Center za duševno zdravje odraslih (CDZO), v katerih delujejo multidisciplinarni timi strokovnjakov, ki se povezujejo z ostalimi službami in deležniki v lokalnem okolju in s tem zagotavljajo zgodnje interdisciplinarne in medresorske obravnave, skladno s potrebami posameznika in skupnosti. Prav tako so v okviru Centra za krepitev zdravja na voljo psihoedukativne delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Podpora pri spoprijemanju s tesnobo in Spoprijemanje s stresom.

CKZ vizuale Facebook
 Pripravila: Tadeja Lončar, mag. psih.

Pokličite nas:

030 641 514