Center za krepitev zdravja | Zdravstveni dom Murska Sobota

O Centru za krepitev zdravja

Dream team - Center za krepitev zdravja
Dream team - Center za krepitev zdravja

Center za krepitev zdravja (CKZ) je samostojna enota zdravstvenega doma in spada v podsklop celotnega projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki ga izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota.

ESS Drevo Nadgradnja In RazvojV tej enoti deluje multidisciplinarni tim: diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki, fizioterapevti, psihologi, dietetik in kineziolog.
Sodelujemo in povezujemo se še z ostalimi strokovnjaki znotraj zdravstvenega doma:

  • z ginekologi in diplomiranimi babicami v programu Priprava na porod in starševstvo
  • s pediatri in timi otroškega in šolskega dispanzerja ter šolami pri pripravi in izvedbi Družinske obravnave za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti
  • s patronažno službo z aktivnostmi v lokalni skupnosti
  • s timi Ambulantam družinske medicine

Center za krepitev zdravja izvaja program:

VZGOJA ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

in

PROGRAM ZA KREPITEV ZDRAVJA, ki zajema:

Zdravje je tudi tvoja pravica. Tvoja dolžnost pa je, da skrbiš zanj. Pri tem ti lahko pomagamo.

  • 18 nemedikamentoznih obravnav (zdravstvenovzgojnih delavnic, psihoedukativnih delavnic in individualnih svetovanj)
  • Presejanje za funkcijsko manjzmožnost za vse osebe, starejše od 65 let
  • Individualno svetovanje osebam v duševni stiski
  • Pogovorne ur za krepitev zdravja, ki so namenjene ciljni populaciji PKZ za krajše individualne posvete s strokovnjakom iz CKZ glede ohranjanja in krepitve zdravja, izvedbe kontrolnih meritev ter za nudenje podpore in pomoči pri spreminjanju vedenja, povezanega z zdravjem
  • Varno vadbo v nosečnosti
  • Družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti

Pokličite nas:

030 641 514