Center za krepitev zdravja | Zdravstveni dom Murska Sobota

Osebje

Sandra Gaber Flegar - Vodja CKZ<br />do nadaljnjega odsotna - nadomešča jo Blanka Dugar

Sandra Gaber Flegar

Vodja CKZ
do nadaljnjega odsotna - nadomešča jo Blanka Dugar

Blanka Dugar - Koordinatorica programa za krepitev zdravja

Blanka Dugar

Koordinatorica programa za krepitev zdravja

Simona Emri - Medicinska sestra

Simona Emri

Medicinska sestra

Tomislav Lilek - Zdravstvenik

Tomislav Lilek

Zdravstvenik

Diplomirana medicinska sestra - Medicinska sestra

Diplomirana medicinska sestra

Medicinska sestra

Barbara Topić - Medicinska sestra

Barbara Topić

Medicinska sestra

Tadeja Puhek Lenart - Dietetičarka

Tadeja Puhek Lenart

Dietetičarka

Andrej Horvat - Dietetik

Andrej Horvat

Dietetik

Psihologinja - Psihologinja

Psihologinja

Psihologinja

Tadeja Lončar - Psihologinja

Tadeja Lončar

Psihologinja

Janja Lebarič - Fizioterapevtka<br />

Janja Lebarič

Fizioterapevtka

Blanka Vereš - Fizioterapevtka

Blanka Vereš

Fizioterapevtka

Marko Smodiš - Fizioterapevt

Marko Smodiš

Fizioterapevt

Mitja Dišič - Kineziolog

Mitja Dišič

Kineziolog

Tomaž Čarni - Koordinator programa vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

Tomaž Čarni

Koordinator programa vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

Katja Lebar - Medicinska sestra

Katja Lebar

Medicinska sestra

Špela Hlastan - Kineziologinja

Špela Hlastan

Kineziologinja

Sandra Gaber Flegar, mag. zdr. nege

Sandra Gaber Flegar, mag. zdr. nege

Vodja Centra za krepitev zdravja


Opravljati delo v t. i. Centru za krepitev zdravja je privilegij in obenem izziv. Rdeča nit moje poklicne poti je vse do danes zdravstveno vzgojno svetovanje in podpora posamezniku, družini in nenazadnje skupnosti. Projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, nam omogoča, da se še bolj povežemo izvajalci preventivnih aktivnosti vseh starostnih skupin, prav tako nam omogoča kadrovsko okrepitev tima in nas usmerja v še večje približevanje naših aktivnosti v lokalno skupnost - sploh k ranljivim posameznikom ali skupinam s ciljem zmanjševanja neenakosti.

Nenazadnje povezovanje nas krepi in tako lažje sledimo sloganu »Krepitev zdravja za vse«. Zdravje je naša pravica, izkoristimo jo.

Vabljeni v Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Murska Sobota – tu smo za vas!

Blanka Dugar, dipl. m. s. s specialnimi znanji

Blanka Dugar, dipl. m. s. s specialnimi znanji

Koordinatorica Programa za krepitev zdravja


Moje aktivnosti so namenjene promociji, krepitvi, ohranjanju in izboljševanju zdravja. Izvajam skupinska srečanja s področja zdravega načina življenja in prepoznave dejavnikov tveganja ter individualna svetovanja za opuščanje tveganih vedenj. Imena delavnic, ki jih izvajam so: Zdravo živim, Dejavniki tveganja, Zdravo jem, Zdravo hujšanje, Skupinsko in/ali Individualno svetovanje za opuščanje kajenja ter Individualno svetovanje za opuščanje tveganega /škodljivega pitja alkohola.

Na voljo so vam tudi Pogovorne ure za vsa dodatna pojasnila ali svetovanja s področja zdravega načina življenja, dejavnikov tveganja ali tveganih vedenj - s predhodno prijavo na 041 396 413 ali blanka.dugar@zd-ms.si.

Ker verjamem, da se spremembe v zdravju in počutju »dogajajo« samo, če jih tudi udejanjamo, vas nagovarjam, da naredite »vaš osnovni prvi korak« in v skladu z njim bomo lahko nadaljevali skupaj.

Simona Emri, dipl. m. s. s specialnimi znanji

Simona Emri, dipl. m. s. s specialnimi znanji

Diplomirana medicinska sestra


V lokalni skupnosti se vključujem v številne promocijske aktivnosti za boljše zdravje. Poleg tega bom z vami v:

  1. Temeljnih obravnavah za krepitev zdravja
   • Zdravo živim
   • Zvišan krvni tlak
   • višane maščobe v krvi
   • Zvišan krvni sladkor
   • Sladkorna bolezen tipa 2

 

  1. Svetovalnici za zdrav življenjski slog
   • Zdravo jem
   • Zdravo hujšanje
   • S sladkorno boleznijo skozi življenje

 

 1. Svetovalnici za tvegana vedenja
  • Individualno svetovanje za opuščanje kajenja
  • Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja

Na voljo so vam tudi Pogovorne ure za vsa dodatna pojasnila ali svetovanja s področja zdravega načina življenja, dejavnikov tveganja ali tveganih vedenj - s predhodno prijavo na 041 644 908 ali simona.emri@zd-ms.si.

Tomislav Lilek, dipl. zn. s specialnimi znanji

Tomislav Lilek, dipl. zn. s specialnimi znanji

Diplomirani zdravstvenik


V Centru za krepitev zdravja sem zaposlen na področju zdravstvene vzgoje in preventive za odraslo populacijo. Prepričan sem, da so pred nami številni izzivi na tem področju. Želim si, da bi se ljudje lažje odrekli manj zdravemu življenjskemu slogu in lažje osvojili priporočen življenjski slog.

Na voljo so vam tudi Pogovorne ure za vsa dodatna pojasnila ali svetovanja s področja zdravega načina življenja, dejavnikov tveganja ali tveganih vedenj - s predhodno prijavo na 041 644 918 ali tomislav.lilek@zd-ms.si.

dipl. m. s. s specialnimi znanji

dipl. m. s. s specialnimi znanji

Diplomirana medicinska sestra


Veseli me, da sem del tima Centra za krepitev zdravja, kjer lahko svoje znanje in izkušnje prenašam na udeležence, ki se udeležijo temeljnih delavnic za krepitev zdravja (Zdravo živim, Zvišan krvni tlak, Zvišane maščobe v krvi, Zvišan krvni sladkor, Sladkorna bolezen tipa 2) in pa poglobljenih obravnav za krepitev zdravja (Zdravo jem, Zdravo hujšanje, Skupinsko in individualno svetovanje za opuščanje kajenja).

Z veseljem se vključujem tudi v aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju. Moje delo je tudi povezovanje z društvi, delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami v smislu krepitve, ohranjanja zdravja in preprečevanja napredovanja kroničnih nenalezljivih bolezni.

Po potrebi se vključujem v zdravstveno vzgojno delo otrok, šolarjev in mladine.

Na voljo so vam tudi Pogovorne ure za vsa dodatna pojasnila ali svetovanja s področja zdravega načina življenja, dejavnikov tveganja ali tveganih vedenj

Barbara Topić, dipl. m. s.

Barbara Topić, dipl. m. s.

Diplomirana medicinska sestra


Zdravje je vrednota, ki ji ni primerjave. V današnjem hitrem tempu življenja pogosto pozabimo na svoje zdravje vse do trenutka, ko je za preventivo lahko že prepozno. Poskrbimo za zdrav življenjski slog, ki zajema zdravo prehrano, telesno aktivnost, opustitev nezdravih življenjskih navad in izogibanju stresu.

V centru za krepitev zdravja se vključujem pri izvajanju naslednjih delavnic: Zdravo živim, Zvišan krvni tlak, Zvišane maščobe v krvi, Zvišan krvni sladkor, Sladkorna bolezen tipa 2, Zdravo jem, Zdravo hujšanje ter Individualno in/ali skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja.

Na voljo so vam tudi Pogovorne ure za vsa dodatna pojasnila ali svetovanja s področja zdravega načina življenja, dejavnikov tveganja ali tveganih vedenj - s predhodno prijavo na 041 466 549 ali barbara.topic@zd-ms.si.

Tadeja Puhek Lenart, univ. dipl. inž. živilske tehnologije

Tadeja Puhek Lenart, univ. dipl. inž. živilske tehnologije

Dietetičarka


Moja vloga v Centru za krepitev zdravja je osveščanje posameznika in skupnosti ter določene ciljne skupine prebivalstva o pomenu in načinu zdravega načina prehranjevanja za zdravje, o varnosti hrane, o varovanju in krepitvi zdravja, ter o spremembi prehranjevalnih navad in življenjskega sloga.

S prehranskim svetovanjem pomagam ljudem, kateri se borijo z odvečnimi kilogrami, imajo slabe prehranske navade ali določene bolezni.

Moja naloga je prehranska obravnava in svetovanje odraslih oseb, otrok in mladostnikov. V centru za krepitev zdravja se vključujem v izvedbo delavnic iz svetovalnice za zdrav življenjski slog: Zdravo hujšanje in Zdravo jem.

Vključujem se tudi v družinsko obravnavo za zmanjševanju ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti.

Na voljo sem vam tudi s individualnimi pogovornimi urami. Za vsa svetovanja s področja prehrane - s predhodno prijavo na 041 644 819 ali tadeja.puhek@zd-ms.si.

Andrej Horvat, dipl. diet.

Andrej Horvat, dipl. diet.

Dietetik


Vloga dietetika v Centru za krepitev zdravja je osveščanje posameznika in skupnosti ter določene ciljne skupine prebivalstva o pomenu in načinu zdravega načina prehranjevanja za zdravje, o varnosti hrane, o varovanju in krepitvi zdravja nasploh. Dietetik lahko s svojim svetovanjem na področju zdrave prehrane bistveno pripomore k preprečevanju bolezni in hitrejšemu okrevanju ter boljšemu počutju bolnikov med in po preboleli bolezni.

Ključne naloge:

 • ugotavljanje potreb po prehranski obravnavi in svetovanju ciljnim skupinam populacije, postavljanje ciljev glede izboljšanja prehranskega stanja populacije na podlagi epidemioloških kazalcev
 • načrtovanje prehranskega presejanja
 • izvajanje in evalvacija prehranskega svetovanja za ogroženo ciljno populacijo
 • načrtovanje, izvajanje in koordinacija promocijskih aktivnosti s področij zdrave in uravnotežene prehrane v ožji in širši skupnosti.

Dietetik se v Centru za krepitev zdravja vključuje v so izvedbo delavnic iz Svetovalnice za zdrav življenjski slog: Zdravo jem in Zdravo hujšanje.

Prav tako je vključen v Družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti.

Na voljo so vam tudi Pogovorne ure za vsa dodatna pojasnila ali svetovanja s področja prehrane - s predhodno prijavo na 041 396 573 ali andrej.horvat@zd-ms.si.

Psihologinja


V Centru za krepitev zdravja izvajam kot psihologinja daljše psihoedukativne delavnice, in sicer Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Podpora pri spoprijemanju s tesnobo in Spoprijemanje s stresom ter krajšo delavnico Tehnike sproščanja. V sklopu delavnic je na voljo možnost individualne obravnave udeležencev za pogovor o vsebinah, ki so zaupnejše narave ter tako manj primerne za skupinsko obravnavo. Delavnice so namenjene posameznikom, ki se spoprijemajo z obremenjujočimi simptomi stresa, depresije in tesnobe.

Vključena sem v delavnico Zdravo hujšanje, kjer izvedem 3 skupinska srečanja (Stres, Samopodoba in Čustva) ter vodim individualne razgovore namenjene predvsem krepitvi motivacije udeležencev. V sklopu programa Priprava na porod in starševstvo izvajam delavnico Duševno zdravje v nosečnosti in po porodu, partnerski odnosi in komunikacija. Izvajam delavnice za otroke in starše v okviru programa Družinska obravnava za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti. Po potrebi se vključujem v izvedbo programa Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov, dodatno pa izvajam tudi delavnice na Ljudski univerzi Murska Sobota za skupino Projektno učenje mlajših odraslih (PUMO).

Na voljo so vam tudi Pogovorne ure za vsa dodatna pojasnila ali svetovanja s področja duševnega zdravja.

Tadeja Lončar, mag. psih.

Tadeja Lončar, mag. psih.

Psihologinja


V Centru za krepitev zdravja kot psihologinja izvajam različne skupinske delavnice in individualne svetovalne pogovore. Izvajam daljše psihoedukativne delavnice: Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Podpora pri spoprijemanju s tesnobo in Spoprijemanje s stresom, ter krajšo delavnico Tehnike sproščanja. Delavnice so namenjene osebam, ki imajo težave v duševnem zdravju ali pa so obremenjene s stresom.

V okviru delavnice Zdravo hujšanje z udeleženci opravljam individualne razgovore in izvedem tri skupinska srečanja. Izvajam delavnice za otroke in starše v okviru programa Družinska obravnava za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti. Izvajam delavnico o duševnem zdravju v nosečnosti in po porodu, partnerskem odnosu in komunikaciji v okviru programa Priprava na porod in starševstvo. Pri svojem delu sodelujem z drugimi profili zaposlenimi v Centru za krepitev zdravja.

Na voljo so vam tudi Pogovorne ure za vsa dodatna pojasnila ali svetovanja s področja duševnega zdravja - s predhodno prijavo na 041 644 961 ali tadeja.loncar@zd-ms.si.

Blanka Vereš, dipl. fiziot.

Blanka Vereš, dipl. fiziot.

Fizioterapevtka


Sem del tima Centra za krepitev zdravja, kjer skozi delavnice udeležence vodim in spremljam na področju gibanja. Poudarjam pomen redne telesne aktivnosti, saj ta izboljšuje kakovost življenja.

Z vami sodelujem na naslednjih delavnicah:

 • Gibam se, katere namen je motiviranje udeležencev za aktiven življenjski slog s postopnim povečevanjem telesne dejavnosti ter posledično spreminjanje gibalnih navad in izboljšanje telesne pripravljenosti,
 • Ali sem fit?, kjer boste po testiranju pod strokovnim vodstvom dobili informacijo o vaši telesni zmogljivosti. Nudimo vam tudi individualno svetovanje o primerni telesni aktivnosti,
 • Zdravo hujšanje, kjer se vključujem v vadbeni del in individualne posvete,
 • Test telesne pripravljenosti za odrasle in starejše, kjer po poglobljenem testiranju pridobite informacijo o vaši telesni pripravljenosti,
 • Presejanje za funkcijsko manjzmožnost.

Na voljo so vam tudi Pogovorne ure za vsa dodatna pojasnila ali svetovanja s področja gibanja - s predhodno prijavo na 031 702 281 ali blanka.veres@zd-ms.si.

Janja Lebarič, dipl. fiziot.

Janja Lebarič, dipl. fiziot.

Fizioterapevtka


Sem del tima Centra za krepitev zdravja, kjer skozi delavnice udeležence vodim in spremljam na področju gibanja. Poudarjam pomen redne telesne aktivnosti, saj ta izboljšuje kakovost življenja.

Z vami sodelujem na naslednjih delavnicah:

 • »ALI SEM FIT?«
 • PRESEJANJE ZA FUNKCIJSKO MANJZMOŽNOST
 • TEST TELESNE PRIPRAVLJENOSTI ZA ODRASLE IN STAREJŠE
 • GIBAM SE
 • VARNA VADBA V NOSEČNOSTI
 • vadbeni del in individualne posvete pri delavnici ZDRAVO HUJŠANJE

Na voljo so vam tudi Pogovorne ure za vsa dodatna pojasnila ali svetovanja s področja gibanja - s predhodno prijavo na 041 396 194 ali janja.lebaric@zd-ms.si.

Veselim se srečanja z vami.

Marko Smodiš, dipl. fiziot.

Marko Smodiš, dipl. fiziot.

Fizioterapevt


Delo fizioterapevta v Centru za krepitev zdravja zajema izvajanje preventivnih dejavnosti v okviru lokalne skupnosti. Programi zajemajo izvajanje testiranja telesne pripravljenosti za odrasle in starejše, ozaveščanje ljudi o pomembnosti telesne aktivnosti za kvalitetnejše življenje v okviru predavanj in izvajanje skupinske vadbe.

S fizioterapevtom se boste srečevali na naslednjih delavnicah:

 • GIBAM SE
 • ALI SEM FIT?
 • ZDRAVO HUJŠANJE
 • TEST TELESNE PRIPRAVLJENOSTI ZA ODRASLE IN STAREJŠE
 • PRESEJANJE ZA FUNKCIJSKO MANJZMOŽNOST

Na voljo so vam tudi Pogovorne ure za vsa dodatna pojasnila ali svetovanja s področja gibanja - s predhodno prijavo na 041 644 953 ali marko.smodis@zd-ms.si.

Center za krepitev zdravja vas pričakuje, zato vljudno vabljeni.

Mitja Dišič, mag. kin.

Mitja Dišič, mag. kin.

Kineziolog


Kineziologija je veda o gibanju človeškega telesa, združuje šport in medicino. Ukvarja se z razumevanjem delovanja mišično skeletnega sistema ter proučuje učinke gibanja in športa na človeško zdravje in počutje. Prepleta se z drugimi vedami (biomehaniko, anatomijo, fiziologijo, psihologijo, nevrologijo, biokemijo, fizioterapijo in dietetiko).

Kineziolog je tako strokovnjak s širokim naborom znanj iz različnih področij predvsem z vidika gibanja. Posameznika obravnava celostno in deluje na mnogih področjih povezanih s telesno aktivnostjo.

Lahko deluje kot raziskovalec največkrat pa ljudem pomaga pri načrtovanju, izvajanju in nadzorovanju gibalne ali športne vadbe, s katero vzdržujemo in izboljšujemo telesno zmogljivost in preprečujemo nastanek in razvoj določenih bolezenskih pojavov.

Magister kineziologije (kinezioterapevt) izvaja tudi vadbo za ljudi s specifičnimi zdravstvenimi stanji in prilagojenimi vadbenimi potrebami (kronične nenalezljive bolezni, nosečnost, starost, težave v duševnem zdravju idr.).

Kineziologi imajo pomembno vlogo tudi na področju ergonomije in izvajajo aktivne odmore v sklopu promocije zdravja na delovnem mestu.

V Centru za krepitev zdravja deluje kineziolog predvsem v preventivnih zdravstvenih programih, njegova glavna naloga je izvajanje prilagojenega programa skupinske vadbe za izboljšanje gibalne učinkovitosti in telesne sestave prekomerno težkih otrok v Družinski obravnavi za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti. Poleg tega izvaja še temeljne delavnice Ali sem fit?, pomaga fizioterapevtom pri izvajanju poglobljenih delavnic Gibam se in Zdravo hujšanje in izvaja Presejanje za funkcijsko (manj)zmožnost ter Varno vadbo v nosečnosti.

Na voljo so vam tudi Pogovorne ure za vsa dodatna pojasnila ali svetovanja s področja gibanja - s predhodno prijavo na 041 644 639 ali mitja.disic@zd-ms.si.

Tomaž Čarni, dipl. zn. v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Tomaž Čarni, dipl. zn. v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Diplomirani zdravstvenik


V Centru za krepitev zdravja delujem v vlogi koordinatorja vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov. Moja glavna naloga je skrb za dosledno zagotavljanje preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov z izvedbo programa Vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov.

Dejavnost je usmerjena v promocijo zdravja za boljše zdravje tako staršev kot otrok in mladostnikov ter učiteljev. Predavanja z delavnicami se izvajajo v vzgojno izobraževalnih ustanovah – vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Namen tovrstnih programov je osvojitev odgovornosti otrok in mladostnikov za zdrav življenjski slog, veščin za uporabo znanj o zdravju in o oblikovanju možnosti za njihovo uporabo v šoli, doma in kasneje pri svojem življenju in delu.

Za dogovarjanje ali več informacij glede izvedbe delavnic s področja Vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov, sem dosegljiv na: 031 323 734 ali carni.tomaz@zd-ms.si.

Katja Lebar, dipl. m. s. v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (področje predšolske in šolske zdravstvene vzgoje)

Katja Lebar, dipl. m. s. v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (področje predšolske in šolske zdravstvene vzgoje)

Diplomirana medicinska sestra


V skrbi za boljše zdravje otrok, mladostnikov, pedagoških delavcev in staršev - v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, z oliko, znanjem in veseljem prispevam k boljšemu zdravju in kvaliteti življenja predšolskih otrok, šolarjev in dijakov.

Delavnice in predavanja, ki so podane z vsebinami glede na starostno obdobje, potekajo v vzgojno zdravstvenih organizacijah, zdravstvenih ustanovah, šolah in lokalnih skupnostih. Vse dejavnosti izvajamo v času šolskega leta in šolskih počitnic.

Z zavestnim srčnim trudom želim, da otroci in mladostniki osvojijo odgovornost za zdrav življenjski slog, veščine za uporabo znanj o zdravju in o oblikovanju možnosti za njihovo uporabo v šoli, doma in kasneje pri svojem življenju in delu.

Za dogovarjanje ali več informacij glede izvedbe delavnic s področja Vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov, sem dosegljiva na: 041 369 312 ali katja.lebar@zd-ms.si.

Špela Hlastan, dipl. kin.

Špela Hlastan, dipl. kin.

Kineziologinja


Zaposlena v Zdravstvenem domu Murska Sobota v sklopu projekta Razvoj kadrov v športu 2016 - 2022 (http://www.olympic.si/trenerji/razvoj-kadrov)

Z izrazom kineziologija označujemo vedo o človeškem gibanju. Vloga kineziologa kot strokovnjaka, ki ima znanja s področja fiziologije, biomehanike, psihologije, ergonomije in medicine športa, je načrtovanje in izpeljava vadbe tako za zdravo populacijo kot tudi za tiste s specifičnimi zdravstvenimi težavami. Kineziolog načrtuje, organizira, izvaja in nadzoruje vadbo z namenom zmanjševanja zdravstvenih tveganj povezanih s telesno nedejavnostjo, za izboljšanje splošnega zdravja, počutja in gibalne učinkovitosti ljudi ter je sposoben tudi ustreznega prilagajanja vadbe za posameznike po poškodbah gibal in s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Vadbene programe načrtuje, izvaja in nadzoruje ob upoštevanju vseh morebitnih zdravstvenih omejitev. Kineziolog praktično ali teoretično izpolnjuje svoje glavno poslanstvo z ozaveščanjem in izobraževanjem glede pomembnosti gibanja in telesne dejavnosti.

Za zdravje zaposlenih v Zdravstvenem domu Murska Sobota skrbim z aktivnimi odmori in vodeno vadbo za zaposlene.

Kontakt: 031 318 924 ali spela.hlastan@zd-ms.si

Razvoj kadrov - logo

Operacijo Razvoj kadrov v športu 2016-2022 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10. Znanje, spretnost in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba:10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno preko poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifični cilj 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Pokličite nas:

030 641 514