Center za krepitev zdravja | Zdravstveni dom Murska Sobota

Kontakti zaposlenih v CKZ

Center za krepitev zdravja (CKZ), Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
(02) 534 13 94 ali 030 641 514,
ckz@zd-ms.si

Dosegljiva oseba: Telefonska številka: E-naslov: Murska Sobota
Gaber Flegar Sandra, mag. zdr. nege,
vodja Centra za krepitev zdravja
030 641 514 sandra.gaber-flegar@zd-ms.si CKZ Pisarna 3
Dugar Blanka, dipl. m. s.,
koordinatorica Programa za krepitev zdravja
041 396 413 blanka.dugar@zd-ms.si CKZ Pisarna 2
Čarni Tomaž, dipl. zn.,
koordinator Programa vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov
031 323 734 carni.tomaz@zd-ms.si CKZ Pisarna 4
 
Lebarič Janja, dipl. fiziot. 041 369 194 janja.lebaric@zd-ms.si CKZ Pisarna 1
Lilek Tomislav, dipl. zn. 041 644 918 tomislav.lilek@zd-ms.si CKZ Pisarna 1
Puhek Lenart Tadeja, univ. dipl. inž. živ. teh. 041 644 819 tadeja.puhek@zd-ms.si CKZ Pisarna 1
Maučec Nina, dipl. m. s. 041 466 549 nina.maucec@zd-ms.si  CKZ Pisarna 1
 
Horvat Andrej, dipl. diet. 041 396 573 andrej.horvat@zd-ms.si  CKZ Pisarna 2
Sraka Tina, mag. psih. 041 396 192 tina.sraka@zd-ms.si  CKZ Pisarna 2
Zadravec Maja, mag. psih. 041 644 961  maja.zadravec@zd-ms.si  CKZ Pisarna 2
 
Lebar Katja, dipl. m. s. 041 396 312 katja.lebar@zd-ms.si  CKZ Pisarna 4
Dišič Mitja, mag. kin. 041 644 639 mitja.disic@zd-ms.si  CKZ Pisarna 4
Hlastan Špela, dipl. kin. 031 318 924 spela.hlastan@zd-ms.si  CKZ Pisarna 4
Vereš Blanka, dipl. fiziot. 031 702 281 blanka.veres@zd-ms.si  CKZ Pisarna 4

CKZ ENOTA CANKOVA, Cankova 65, 9261 Cankova
(02) 540 90 23,
ckz.cankova@zd-ms.si

Dosegljiva oseba: Telefonska številka: E-naslov: Cankova
Emri Simona, dipl. m. s.,
vodja enote CKZ Cankova
041 644 908 simona.emri@zd-ms.si Pisarna 2
Smodiš Marko, dipl. fiziot. 041 644 953 marko.smodis@zd-ms.si Pisarna 1

Pokličite nas:

030 641 514