Center za krepitev zdravja | Zdravstveni dom Murska Sobota

Promocija zdravja na delovnem mestu

Prizadevanje za doseganje boljšega zdravja prebivalstva v lokalnih skupnostih vključuje tudi skrb za zdravje zaposlenih v delovnih organizacijah. Zato delavnice in svetovanja za krepitev zdravja ponujamo kot obliko promocije zdravja za zaposlene. Vse aktivnosti so za delodajalce in zaposlene brezplačne. Strokovnjaki iz Centra za krepitev zdravja Murska Sobota lahko delavnice izvedemo pri delodajalcu.

 
Namen: Promocija zdravja med zaposlenimi.
Obseg: Delavnice in svetovanja (zdrav življenjski slog, prehrana, gibanje, tehnike sproščanja, stres, dejavniki tveganja).
Prijave in informacije:

Prijave zbira koordinatorka Centra za krepitev zdravja Murska Sobota,
Blanka Dugar, blanka.dugar@zd-ms.si ali po telefonu 030 641 514.

Termin: Delavnice in svetovanja so na voljo do konca leta 2020.
Kdo lahko kandidira: Sodelujejo lahko vsi delodajalci, ki delujejo na področju občin, ki jih ZD Murska Sobota pokriva (Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Grad, Hodoš, Šalovci, Gornji Petrovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci).
 
Seznam razpisanih delavnic in kratka vsebina:
RAZPISANE DELAVNICE
(najmanj 10 udeležencev / skupino) 
ZDRAVO ŽIVIM (1 x 120 minut)
Vsebina:
Zdrava izbira in priprava hrane
Varna, zdravju koristna telesna dejavnost
Kako prenehati kaditi in kako ostati nekadilec
Odgovorno uživanja alkohola
Praktični načini za obvladovanje stresa v vsakdanjem življenju
Kako prepoznati in obvladati depresijo in tesnobo
Kako preprečiti nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni
ALI SEM FIT? (1 x 120 minut)
Vsebina:
Informacije o telesni zmogljivosti
Svetovanje glede ustrezne telesne dejavnosti
ZVIŠAN KRVNI TLAK (1 x 90 minut)
Vsebina:
Informacije o normalnih in mejnih vrednostih krvnega tlaka
Pomen normalnih vrednosti za zdravje
Kako pravilno meriti krvni tlak in kdaj je smiselno meriti krvni tlak
Dejavniki tveganja za nastanek zvišanega krvnega tlaka
Znanje in podpora za spreminjanje življenjskih navad, ki negativno vplivajo na krvni tlak
ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI (1 x 90 minut)
Vsebina:
Kaj je holesterol, katere so ciljne vrednosti krvnih maščob
Dejavniki tveganja za nastanek zvišanih maščob v krvi
Vpliv življenjskega sloga na maščobe v krvi
Prehranska priporočila pri zvišanih vrednostih
ZVIŠAN KRVNI SLADKOR (1 x 90 minut)
Vsebina:
Kaj je motena toleranca za glukozo
Kaj se zgodi v telesu, da se krvni sladkor dvigne nad normalne vrednosti
Preventivno ravnanje in prehrana
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2 (1 x 90 minut)
Vsebina:
Kaj je sladkorna bolezen tipa 2
Potek zdravljenja
Kako lahko obvladujem sladkorno bolezen?
Preventivno ravnanje

ZDRAVO JEM (1 do 4 x 90 minut – odvisno od potreb)
Vsebina:
Znanje o zdravi prehrani in njenem pomenu za zdravje
Veščine za postopno uvajanje sprememb v svoje prehranjevanje

SPOPRIJEMANJE S STRESOM (4 x 90 minut)
Vsebina:
Doživljanje stresa
Razvijanje čustvenega zavedanja – prepoznavanje in obvladovanje čustev
Duševne motnje, povezane s stresom
Reševanje problemov – načrtovanje odziva na stresne situacije, izboljšanje delovanja v vsakodnevnem življenju

TEHNIKE SPROŠČANJA (1 x 90 minut)
Vsebina:
Kdaj so tehnike sproščanja učinkovite in splošna priporočila pri izvajanju tehnik sproščanja. 
Spoznamo in preizkusimo tri različne tehnike sproščanja (dihalne vaje, progresivna mišična relaksacija in vizualizacija pomirjujočega dogodka).

Pokličite nas:

030 641 514