Center za krepitev zdravja | Zdravstveni dom Murska Sobota

Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

Program izvajajo:

Tomaž Čarni, dipl. zn. M: 031 323 734 E: carni.tomaz@zd-ms.si
Koordinator vzgoje za zdravje

Katja Lebar, dipl. m. s. M: 041 396 312 E: katja.lebar@zd-ms.si

po potrebi se vključujeta
Simona Emri, dipl. m. s. M: 041 644 908 E: simona.emri@zd-ms.si

Tim - Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov
Tim - Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

Dejavnost je usmerjena v promocijo zdravja za boljše zdravje staršev, otrok in mladostnikov – v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Predavanja z delavnicami se izvajajo v vzgojno izobraževalnih ustanovah.

Varovanje in krepitev zdravja v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema pomembno prispevata k boljšemu zdravju in kvaliteti življenja predšolskih otrok, šolarjev in dijakov. Ukrepi in aktivnosti, ki so posredovani v šolskem okolju so dosegljivi celotni populaciji mladih in je zato večja možnost za preventivo zdravju škodljivih razvad pri mladih, ki le-teh še niso prevzeli.

Namen tovrstnih programov je osvojitev odgovornosti otrok in mladostnikov za zdrav življenjski slog, veščin za uporabo znanj o zdravju in o oblikovanju možnosti za njihovo uporabo v šoli, doma in kasneje pri svojem življenju in delu.

Predstavljene delavnice so večinoma predvidene za izvedbo v dveh šolskih urah na oddelek. Ker pa ima večina delavnic tudi podteme in različne poudarke, se lahko glede na želje in potrebe šole delavnice prilagodijo – tako vsebinsko kot časovno. Izvajalci se dogovarjajo tudi za izvedbo predavanj/delavnic za starše in pedagoške delavce – prav tako glede na aktualne teme oz. potrebe.

Z vrtci in šolami smo povezani tudi ob številnih njihovih dogodkih (npr. naravoslovni dan, Dan šole, Svetovni dan zdravja).

Območno se vključujemo v 34 vrtcev, 16 osnovnih šol (od tega je 1 dvojezična) in 8 podružničnih osnovnih šol (od tega sta 2 dvojezični), 1 osnovno šolo za otroke s posebnimi potrebami in 5 srednjih šol.

Dodatno smo pričeli tudi z izvajanjem delavnic na Ljudski univerzi Murska Sobota (LUMS), za skupino Projektno učenje mlajših odraslih (PUMO).

Več o PUMO: http://www.lums.si/program/7/63/projektno-ucenje-za-mlajse-odrasle.html

Visoko čislam učenjaka, ki nam preganja temo zmot, a še bolj cenim poštenjaka, ki ve in hodi pravo pot.

Simon Gregorčič

Vsebine programa Vzgoja za zdravje v vrtcu:

1. Zdrave navade - prehrana, gibanje

Dodatne vsebine za vrtec, ki jih ponujamo:

 • Sprostitev - Moj srček
 • Varno s soncem
 • Različni smo, ampak enaki
 • Pogumen sem, ko grem k zdravniku
 • Spoznavanje telesa
2. Varnost in preprečevanje poškodb
3. Preprečevanje nalezljivih bolezni in osebna higiena

 Več na: http://zdaj.net/kategorija/otrok/predsolski-otrok/

Vsebine programa Vzgoja za zdravje v osnovni šoli in v ustanovah za otroke s posebnimi potrebami:

Zdrave navade - 1. razred

Dodatne vsebine za OŠ, ki jih
ponujamo:

 • Temeljni postopki oživljanja
 • Najstništvu sem kos
 • Hrana in jaz
 • Moj srček
 • Družina
 • Kako se lahko sprostim
 • Različni smo, ampak enaki
 • Pogumen sem, ko grem k
  zdravniku
 • Predstavitev zdravstvenih
  poklicev
 • Spoznavanje telesa
 • HPV virus
 • Nasilje med mladimi
 • Nujna stanja pri otrocih in
  mladostnikih

Vsebine, namenjene v ustanovah
za otroke s posebnimi potrebami:

 • Osebna higiena
 • Hrana in jaz
 • Razvoj telesa
 • Preprečevanje poškodb
 • Zasvojenost s tehnologijo
 • Odnosi med mladimi
 • Moj srček
Osebna higiena - 2. razred
Zdrav način življenja - 3. razred
Preprečevanje poškodb -
4. razred
Zasvojenost - 5. razred
Odraščanje - 6. razred
Pozitivna samopodoba in stres -
7. razred
Medosebni odnosi - 8. razred
Vzgoja za zdravo spolnost -
9. razred

Več na: http://zdaj.net/kategorija/otrok/solski-otrok/

Vsebine programa Vzgoja za zdravje v srednji šoli:

Osebna higiena
Odnos do telesa
Hrana in jaz
Preprečevanje rakavih obolenj
Medsebojni odnosi in samopodoba
Vpliv substanc na telo
Varni spolni odnosi in spolno prenosljive bolezni
Temeljni postopki oživljanja z AED
Nujna stanja pri otrocih in odraslih
Dejavniki tveganja za srčno žilna obolenja
Kako se sprostim
Različni smo, ampak enaki
Nasilje med mladimi
HPV virus

Koristne povezave:
http://www.tosemjaz.net/
http://zdaj.net/mladostnik-mladostnica/
http://solskilonec.si/
http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moj-zivljenjski-slog/prehrana/solska-prehrana
http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/moj-zivljenjski-slog/poskodbe/otroci-in-mladostniki

Pokličite nas:

030 641 514